Di Bilik Bougainvillea 2, Tingkat 5, Blok B, Ibu Pejabat PKNS

Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Gemaputera Bil 2/2019 

Keperluan pasukan seperti pengambilan pemain baru.

- Status persiapan pasukan Gemaputera 2020.
- Status persiapan dan persediaan lokasi pertandingan.