Mesyuarat Pengurusan PKNS Bil 10/2019 meluluskan keahlian Jawatankuasa Induk Penganjuran Sukan Gemaputera Selangor XVI 2020 seperti berikut :

Bil Keahlian Tanggungjawab
1 Pengurus Besar Pembangunan Strategik Pengerusi Jawatankuasa
2 Pengurus Pembangunan Sukan Setiausaha
3 Pengurus Besar Kewangan Bendahari
4 Wakil dari Majlis Sukan Negeri Selangor Penasihat Teknikal
5 Pengurus Kanan Urus Harta Pengerusi Jawatankuasa Persiapan
6 Pengurus Keselamatan Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan
7 Pengurus Khidmat Sokongan Pengerusi Jawatankuasa Logistik
8 Pengurus Komunikasi Korporat Pengerusi Jawatankuasa Seranta
9 Presiden Kelab Sukan Dan Rekreasi PKNS Pengerusi Jawatankuasa Teknikal
10 Presiden Persatuan Pegawai Kanan PKNS Pengerusi Jawatankuasa Makan Malam Penutup Gemaputera
11 Presiden Persatuan Pegawai Eksekutif PKNS Pengerusi Jawatankuasa Hadiah dan Cenderahati