online casino malaysia
online casino malaysia
casino malaysia
gemaputera - Sejarah

GEMAPUTERA

SEJARAH

GEMAPUTERA atau Gabungan Agensi-Agensi Amanah Bumiputera & Perusahaan-Perusahaan Awam Malaysia diasaskan pada akhir 1984 dan didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 pada awal 1985. Matlamat asal antara lain untuk “merapat dan memperkukuhkan kerjasama di antara agensi-agensi”

Penubuhannya didaftarkan di Johor Bahru dengan Yang Dipertua (YDP) yang pertama adalah Ketua Eksekutif PKENJ (kini Perbadanan Johor) ketika itu, (Tan Sri) Mohd Ali Hashim Yang Dipertua, Naib Yang Dipertua, Bendahari Kehormat dan 3 EXCO dipilih setiap 2 tahun secara silih ganti di kalangan ahli-ahli gabungan manakala Setiausaha Kehormat dilantik oleh YDP Aktiviti-aktiviti GEMAPUTERA merangkumi aspek-aspek Sukan; Latihan; dan Komunikasi & Penerbitan Dinaungi pada awalnya di bawah Kementerian Perusahaan Awam dan kemudiannya Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MEDC) Fungsi GEMAPUTERA kini berkembang termasuk membincangkan dan mengetengahkan isu-isu kepentingan bersama ahli-ahli seperti Halatuju PKEN. AKTIVITI-AKTIVITI GEMAPUTERA MERANGKUMI ASPEK-ASPEK SUKAN; LATIHAN; DAN KOMUNIKASI & PENERBITAN. GEMAPUTERA